Ta część naszego Ekoportalu służyć ma gromadzeniu danych o lokalnych problemach środowiskowych i możliwych sposobach ich rozwiązywania. Na początek przewidujemy 5 tematów – baz: „Gatunki obce w Polsce”, „System segregacji odpadów w Twojej gminie”, „Ogólnopolska akcja walki z „dzikimi” wysypiskami śmieci”, „Źródła i ich zagrożenia”. Stwarzamy wyjątkową szansę poinformowania innych Internautów o wynikach Waszych obserwacji i badań terenowych jak również o podjętych proekologicznych działaniach. Zebrane w ten sposób dane i doświadczenia będą przydatne do rozwiązywania podobnych problemów środowiskowych w innych rejonach kraju.

Mapa serwisu

projekt i realizacja