Drodzy Internauci!
Zapraszamy Was do korzystania z portalu o tematyce ekologicznej przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej, dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Znajdziecie tu przydatne informacje ujęte w trzech podstawowych działach: WODA, ODPADY, BIORÓŻNORODNOŚĆ. Oprócz działów głównych w Ekoportalu znajdą się również AKTUALNOŚCI, CIEKAWOSTKI, E_LEKCJE, GALERIE I FORUM.

Mapa serwisu

projekt i realizacja

 
2006-02-27
Konkurs na grę

„Konkurs na najciekawszą grę

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najciekawszą grę związaną z problematyką Ekoportalu.

Regulamin konkursu

1. Konkurs adresowany jest do uczniów zarówno szkół podstawowych, gimnazjów jak i szkół ponadgimnazjalnych.


2. Prace konkursowe jak np. puzzle, układanki słowne, rebusy, krzyżówki itp. dotyczące tematyki portalu powinny być w formacie Flash lub java.


3. Prace powinny być poprawne merytorycznie.


4. Prace należy przesłać:
- e-mailem


5. Do pracy należy załączyć dane autora: imię, nazwisko, wiek, adres.


6. Zgłaszając pracę na konkurs, autor wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatną publikację w portalu Ekoportal.org.


7. Konkurs ma charakter ciągły – trwać będzie do 30 czerwca 2006 r.


8. Co miesiąc jury konkursowe wybierze najlepszą pracę.


9. Nagrodą w konkursie jest multimedialna encyklopedia „Ochrona Polskiej Przyrody” oraz publikacja pracy laureata w portalu Ekoportal.org


10. Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie przez nadsyłających prace konkursowe praw osób trzecich.

Lista
Powrót   Do góry