Drodzy Internauci!
Zapraszamy Was do korzystania z portalu o tematyce ekologicznej przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej, dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Znajdziecie tu przydatne informacje ujęte w trzech podstawowych działach: WODA, ODPADY, BIORÓŻNORODNOŚĆ. Oprócz działów głównych w Ekoportalu znajdą się również AKTUALNOŚCI, CIEKAWOSTKI, E_LEKCJE, GALERIE I FORUM.

Mapa serwisu

projekt i realizacja

 
2005-12-30
Konkurs na amimację

    Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej ogłasza „Konkurs na animację” związaną z problematyką zjawisk przyrodniczych i środowiskowych, jak np.: obieg wody w przyrodzie, proces produkcji papieru, wędrówki ptaków.

Najciekawsze prace zostaną zamieszczone na stronie Ekoportalu.
Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem

Regulamin
Konkursu na animację

1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
2. Oczekujemy nadsyłania animacji (typu Flash, gif, itp.), dotyczących zagadnień przyrodniczych i środowiskowych omawianych w naszym portalu.
3. Format i wielkość animacji musi dawać możliwość zamieszczenia jej w serwisie www i oglądania na przeciętnej klasy komputerze bez konieczności instalowania specjalistycznego oprogramowania.
4. Prace merytorycznie niepoprawne nie będą uwzględnione.
5. Prace należy przesłać e-mailem z dopiskiem „Konkurs-animacja”.
6. Do pracy należy załączyć dane autora: imię, nazwisko, wiek, adres.
7. Zgłaszając pracę na konkurs, autor wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatną publikację w portalu Ekoportal.org.
8. Konkurs ma charakter ciągły – trwać będzie do 30 czerwca 2006 r.
9. Co miesiąc jury konkursowe wybierze najlepszą pracę.
10. Nagrodą w konkursie jest multimedialna encyklopedia „Ochrona Polskiej Przyrody” oraz publikacja pracy laureata w portalu Ekoportal.org
11. Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie przez nadsyłających prace konkursowe praw osób trzecich.

Lista
Powrót   Do góry